Vilties Žolynai

Laiškas Vilties bendruomenei... ir ne tik... Vilties žolynai...kas jie? Toks nepaprastai mįslingas pavadinimas!.. O į šitą pavadinimą tiek daug telpa: besiskleidžiantis rožės žiedo tobulumas, levandos užburiantis kvapas, vėjyje siūbuojančios smilgos grakštumas, garuojantis mėtų ar medetkų arbatos puodelis, tvarkingi įvairiausių žalumynų krūmeliai... ir dar daug... daug... visa tai atiduota pranciškonų vienuolių, sušildyta darbščių žmonių rankų ir širdžių šiluma bei kūrybos galia paversta į gražius ir žmogui naudingus gaminius. Gražūs ir širdžiai malonūs dalykai turi sklisti plačiai, kad pasiektų kiekvieno širdį. Tikras grožis yra sukuriamas iš paprastų dalykų. Tuo jis ir ypatingas. Kalba tiesiai į mūsų širdį.

Norim kartu su TAVIM paimti mažytį levandų maišelį bei savo šypseną ir padovanoti tam, kuris jos niekada neturėjo... Norim kartu su TAVIM paimti papuoštą žvakę bei savo dangaus žvaigždę ir nešti ją į nakties vidurį...

Norim kartu su TAVIM surasti rožių hidrolatą bei savo gėrio šaltinį ir atgaivinti tą, kuris yra nukritęs į dulkes...

Norim kartu su TAVIM paimti levandų žiedų pagalvėlę bei savo ašarą ir padėti ant veido tam, kuris niekada neverkė...

Norim kartu su TAVIM paimti žolynų puokštelę bei savo drąsą ir įdėti į tą sielą, kuri nemoka kovoti...

Norim kartu su TAVIM paimti šalavijo arbatos pakelį bei savo gyvenimą ir papasakoti tam, kuris nesupranta...

Trokštam kartu su TAVIM atsiverti augalų grožiui bei gyvenimo vilčiai ir gyventi jos šviesoje...

Norim kartu su TAVIM paimti vaško žaisliuką bei savo gerumą ir padovanoti tam, kuris nemoka daryti gero...

Atraskim KARTU levandų krūmelį bei savo meilę ir padarykim, kad ji augtų žemėje... Tai taip gera skleisti gerąją energiją... Taip mūsų gyvenimai tampa gražūs... ir ne todėl, kad esame tobuli, todėl, kad įdedame širdies į tai, ką atliekame...

Su šiltais linkėjimais, Vilties žolynai

Vilties Miestas, 2021