Šeimų maršo automobilių kolona pajudėjo iš Klaipėdos

Gegužės 15 d.

2021-05-15

VII – asis Velykų sekmadienis. Kristaus žengimas į Dangų

Brolis Benediktas Jurčys

2021-05-15

PRANCŪZIJOS GENDERIZMAS — LIETUVOS AVANGARDAS?

Arvydas Juozaitis

2021-05-15

Pal. Gerardas Vilamanjietis OFS

Gegužės 13 d.

2021-05-13

Pokalbis "Šeimų maršo" tema

Pokalbio dalyviai: Br. Benediktas, Br. Paulius, Br. Astijus Kun. Algirdas Toliatas Kun. Simas Maksvytis

2021-05-10

VI - asis Velykų sekmadienis. Šv. Mišios 11.00 val. Eucharistijai vadovauja brolis A. KUNGYS.

Tiesioginė transliacija ir įrašas

2021-05-09

VI – asis Velykų sekmadienis, 2021 gegužės 9 d. „Kad jumyse būtų manasis džiaugsmas“ (Jn 15, 11)

Br. Benediktas Jurčys

2021-05-08

Pirmieji medžiai

Naujajame J. A. Pabrėžos sensoriniame sode! Žiūrėkite video!

2021-05-07

woman carrying toddler point at hot air balloon

Gegužės 2 d. šv. Mišių tiesioginė transliacija ir įrašas

11.00 val. Šv. Mišių vadovas kun. Gintautas Jančiauskas. Dėkosime Dievui už mūsų mamytes, gyvas ir užmigusias Viešpatyje.

2021-05-01

vilties mieste levandos

Kartu su Dievo meile.

 „Viešpats paliečia mus savo meile, jis mus sustiprina per savo Sūnų meilės žodžiu ir leidžia džiaugtis sveikata. Jam gera ir gražu matyti mus džiūgaujančius, šlovinančius Jo vardą, o ne liūdinčius dėl knygose surašytų daugybės įsakymų, taisyklių, įpareigojimų ar dogmų, kurios kontroliuoja mūsų sąžines, tvarko mūsų gyvenimus. Per Jėzų Kristų Dievo meilė lavina mūsų atsakomybę ir laisvę rinktis. Vilties mieste nėra kareivinių; čia žmonės mokomi ne teologijos vingrybių, technikos ar metodų kovai su blogiu, bet galimybės išeiti iš tamsos viešpatavimo." 

-Brolis Benediktas OFM

vilties miestas tiesiogiai

Apie

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno užduotis padėti žmonėms gyventi nuspalvintoje viltyje, nešti meilę, kur siaučia neapykanta; vienybę, kur skilimas; tiesą, kur viešpatauja klaida; džiaugsmą, kur slegia liūdesys.

pranciskau asyziecio baznycia vilties miesto piligrimai

"Kai žmonėms kalbu, jaučiu, kaip jie stipriai įsisiurbę į kasdienybę, nepakelia savo akių ir širdžių į Dangų… Darbas yra milžiniškas kiekvieną dieną. Todėl labai gera tikėti, kad Dievas yra su mumis per visas dienas..."

- Br. Astijus Kungys OFM

Vilties Miestas