II Gavėnios sekmadienis

Tiesioginė transliacija vasario 28 d. 11.00 val. Mišias švenčia ir pamokslauja br. Astijus KUNGYS

2021-02-27

green pine trees covered with fog

JURGA IVANAUSKAITĖ – lietuviškos masinės, sparčiai tapusios lengvabūde, kultūros kūdikis.

Arvydas Juozaitis

2021-02-27

Pal. Pranciška Cirer Carbonell OFS

Vasario 27 d.

2021-02-27

blue sea under blue sky during daytime

Katechezė apie Gyvąjį vandenį

Brolis Benediktas Jurčys

2021-02-26

I – as Gavėnios sekmadienis – GUNDYMAS DYKUMOJE

11.00 val. Šv. Mišias švenčia ir pamokslą jums paruošė brolis Benediktas JURČYS

2021-02-20

Kryžiaus kelio stacijos. Šviesovedis į prisikėlimą.

Brolis Benediktas Jurčys

2021-02-20

Dykuma.

Brolio Benedikto katachezė.

2021-02-20

Pelenų trečiadienis

Brolio Astijaus katechezė

2021-02-18

Vasario 16 d. šv. Mišios

Vasario 16 d. proga 18.00 val šv. Mišias švęs vienuolyno broliai. Pagrindinis Mišių celebrantas kun. Gintas JANČIAUSKAS

2021-02-17

vilties mieste levandos

Kartu su Dievo meile.

 „Viešpats paliečia mus savo meile, jis mus sustiprina per savo Sūnų meilės žodžiu ir leidžia džiaugtis sveikata. Jam gera ir gražu matyti mus džiūgaujančius, šlovinančius Jo vardą, o ne liūdinčius dėl knygose surašytų daugybės įsakymų, taisyklių, įpareigojimų ar dogmų, kurios kontroliuoja mūsų sąžines, tvarko mūsų gyvenimus. Per Jėzų Kristų Dievo meilė lavina mūsų atsakomybę ir laisvę rinktis. Vilties mieste nėra kareivinių; čia žmonės mokomi ne teologijos vingrybių, technikos ar metodų kovai su blogiu, bet galimybės išeiti iš tamsos viešpatavimo." 

-Brolis Benediktas OFM

vilties miestas tiesiogiai

Apie

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno užduotis padėti žmonėms gyventi nuspalvintoje viltyje, nešti meilę, kur siaučia neapykanta; vienybę, kur skilimas; tiesą, kur viešpatauja klaida; džiaugsmą, kur slegia liūdesys.

pranciskau asyziecio baznycia vilties miesto piligrimai

"Kai žmonėms kalbu, jaučiu, kaip jie stipriai įsisiurbę į kasdienybę, nepakelia savo akių ir širdžių į Dangų… Darbas yra milžiniškas kiekvieną dieną. Todėl labai gera tikėti, kad Dievas yra su mumis per visas dienas..."

- Br. Astijus Kungys OFM

Vilties Miestas