Pal. Antanas Faundez Lopez OFM

Rugsėjo 19 d.

2021-09-19

Ekslibrisų paroda ir haiku skaitymai „Japonija: rega ir žodis“

Pirmasis Klaipėdos Knygų Mugė įvadinis renginys

2021-09-17

PIETIZMAS Kantas ir Donelaitis

A. Juozaitis. Pasisakymas I. Kanto bibliotekoje, Klaipėdoje, 2021-09-09

2021-09-16

Šv. Kotryna Genujietė OFS

Rugsėjo 15 d.

2021-09-14

Pal. Bonaventūras Barselonietis OFM

Rugsėjo 11 d.

2021-09-11

„Man regis, jog žmonės turi grįžti prie vilties rasti tiesą.“ (Šv. Augustinas, Epistulae 1, 1)

Rimos Palijauskaitės knyga „Vydūnas apie tikėjimą“. Čia pateikiama br. Benedikto refleksija apie knygą.

2021-09-11

vilties mieste levandos

Kartu su Dievo meile.

 „Viešpats paliečia mus savo meile, jis mus sustiprina per savo Sūnų meilės žodžiu ir leidžia džiaugtis sveikata. Jam gera ir gražu matyti mus džiūgaujančius, šlovinančius Jo vardą, o ne liūdinčius dėl knygose surašytų daugybės įsakymų, taisyklių, įpareigojimų ar dogmų, kurios kontroliuoja mūsų sąžines, tvarko mūsų gyvenimus. Per Jėzų Kristų Dievo meilė lavina mūsų atsakomybę ir laisvę rinktis. Vilties mieste nėra kareivinių; čia žmonės mokomi ne teologijos vingrybių, technikos ar metodų kovai su blogiu, bet galimybės išeiti iš tamsos viešpatavimo." 

-Brolis Benediktas OFM

vilties miestas tiesiogiai

Apie

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno užduotis padėti žmonėms gyventi nuspalvintoje viltyje, nešti meilę, kur siaučia neapykanta; vienybę, kur skilimas; tiesą, kur viešpatauja klaida; džiaugsmą, kur slegia liūdesys.

pranciskau asyziecio baznycia vilties miesto piligrimai

"Kai žmonėms kalbu, jaučiu, kaip jie stipriai įsisiurbę į kasdienybę, nepakelia savo akių ir širdžių į Dangų… Darbas yra milžiniškas kiekvieną dieną. Todėl labai gera tikėti, kad Dievas yra su mumis per visas dienas..."

- Br. Astijus Kungys OFM

Vilties Miestas, 2021