Paskutiniai įrašai

brown and black deer on brown grass field during daytime

GYVAI INTERNETU: Koncertas "Amžinasis dieviškosios šviesos šaltinis"

Klaipėdos brass kvintetas. Gruodžio 6 d. 17.00 iš Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios.

2020-12-03

man in green and brown hat holding white stick

Gruodžio 4 d. Pal. Petras Sienietis OFS

1289 m. gruodžio 4 d. mirė palaimintasis Petras Sienietis (gim. apie 1189), pasaulietis...

2020-12-03

water splash in close up photography

Gandai apie tave, mano Dieve!

Labai džiaugiuosi, mano sesės ir broliai, kad esu sveikas ir pilnas jėgų pradėti atgailą dulkėse ir pelenuose. Ne vienas, kartu su bibliniu Jobu, nes tapau jo sekėjas. Šį sakinį rašau tik tau, mano Viešpatie ir Dieve, ir aš, ir aš „buvau girdėjęs gandus apie tave, bet...

2020-12-01

white and brown starry night

Kur tavo širdis

Poezijos skaitymai tiesiogiai iš Šv.Pranciškaus Asyziečio baznyčios. Sekmadienį (11.29d.) 18val.

2020-11-29

Lapkričio 29 d. Šv. Mišios

Tiesioginė transliacija. Sekmadienį 11.00

2020-11-29

woman in white long sleeve shirt covering her face with brown dried grass

Adventas ir Nazareto mergelė Marija!

Br. Astijaus katechezė

2020-11-27

vilties mieste levandos

Kartu su Dievo meile.

 „Viešpats paliečia mus savo meile, jis mus sustiprina per savo Sūnų meilės žodžiu ir leidžia džiaugtis sveikata. Jam gera ir gražu matyti mus džiūgaujančius, šlovinančius Jo vardą, o ne liūdinčius dėl knygose surašytų daugybės įsakymų, taisyklių, įpareigojimų ar dogmų, kurios kontroliuoja mūsų sąžines, tvarko mūsų gyvenimus. Per Jėzų Kristų Dievo meilė lavina mūsų atsakomybę ir laisvę rinktis. Vilties mieste nėra kareivinių; čia žmonės mokomi ne teologijos vingrybių, technikos ar metodų kovai su blogiu, bet galimybės išeiti iš tamsos viešpatavimo." 

-Brolis Benediktas OFM

vilties miestas tiesiogiai

Apie

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno užduotis padėti žmonėms gyventi nuspalvintoje viltyje, nešti meilę, kur siaučia neapykanta; vienybę, kur skilimas; tiesą, kur viešpatauja klaida; džiaugsmą, kur slegia liūdesys.

pranciskau asyziecio baznycia vilties miesto piligrimai

"Kai žmonėms kalbu, jaučiu, kaip jie stipriai įsisiurbę į kasdienybę, nepakelia savo akių ir širdžių į Dangų… Darbas yra milžiniškas kiekvieną dieną. Todėl labai gera tikėti, kad Dievas yra su mumis per visas dienas..."

- Br. Astijus Kungys OFM

Vilties Miestas