JUBILIEJUS BE DŽIAUGSMO

Arvydas Juozaitis

2021-06-23

Pal. Michalina Pezarietė OFS

Birželio 19 d.

2021-06-19

Vilties Bėgimas 2021

Bėgimas įvyks liepos 18 dieną Klaipėdoje. Vilties bėgimas - solidarumo tradicijas kuriantis bėgimas Lietuvoje. Viltis stipresnė!

2021-06-16

2021 m. vasaros pamaldų laikas

KLAIPĖDOS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO BAŽNYČIOJE

2021-06-16

Pal. Kotryna Scherer OFS

Birželio 16 d.

2021-06-16

Konferencija skirta Pasaulinei inkstų vėžio dienai

Tiesioginė transliacija iš Šv. Pranciškaus onkologijos centro rožyno. Birželio 15 d. 12 val.

2021-06-15

Šv. Antanas Paduvietis OFM

Birželio 13 d.

2021-06-13

Pal. Jolanta, klarisė

Birželio 11 d.

2021-06-11

Pal. Edvardas Jonas Marija Poppe OFS

Birželio 10 d.

2021-06-10

vilties mieste levandos

Kartu su Dievo meile.

 „Viešpats paliečia mus savo meile, jis mus sustiprina per savo Sūnų meilės žodžiu ir leidžia džiaugtis sveikata. Jam gera ir gražu matyti mus džiūgaujančius, šlovinančius Jo vardą, o ne liūdinčius dėl knygose surašytų daugybės įsakymų, taisyklių, įpareigojimų ar dogmų, kurios kontroliuoja mūsų sąžines, tvarko mūsų gyvenimus. Per Jėzų Kristų Dievo meilė lavina mūsų atsakomybę ir laisvę rinktis. Vilties mieste nėra kareivinių; čia žmonės mokomi ne teologijos vingrybių, technikos ar metodų kovai su blogiu, bet galimybės išeiti iš tamsos viešpatavimo." 

-Brolis Benediktas OFM

vilties miestas tiesiogiai

Apie

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno užduotis padėti žmonėms gyventi nuspalvintoje viltyje, nešti meilę, kur siaučia neapykanta; vienybę, kur skilimas; tiesą, kur viešpatauja klaida; džiaugsmą, kur slegia liūdesys.

pranciskau asyziecio baznycia vilties miesto piligrimai

"Kai žmonėms kalbu, jaučiu, kaip jie stipriai įsisiurbę į kasdienybę, nepakelia savo akių ir širdžių į Dangų… Darbas yra milžiniškas kiekvieną dieną. Todėl labai gera tikėti, kad Dievas yra su mumis per visas dienas..."

- Br. Astijus Kungys OFM

Vilties Miestas, 2021