Šeimų maršo automobilių kolona pajudėjo iš Klaipėdos

Gegužės 15 d.

2021-05-15

VII – asis Velykų sekmadienis. Kristaus žengimas į Dangų

Brolis Benediktas Jurčys

2021-05-15

PRANCŪZIJOS GENDERIZMAS — LIETUVOS AVANGARDAS?

Arvydas Juozaitis

2021-05-15

Pal. Gerardas Vilamanjietis OFS

Gegužės 13 d.

2021-05-13

Šv. Ignacas Lakonietis OFM Cap.

Gegužės 11 d.

2021-05-13

Pokalbis "Šeimų maršo" tema

Pokalbio dalyviai: Br. Benediktas, Br. Paulius, Br. Astijus Kun. Algirdas Toliatas Kun. Simas Maksvytis

2021-05-10

VI - asis Velykų sekmadienis. Šv. Mišios 11.00 val. Eucharistijai vadovauja brolis A. KUNGYS.

Tiesioginė transliacija ir įrašas

2021-05-09

Pal. Jonas Eugenijus Antoninas Bajevskis OFM Conv.

Gegužės 8 d.

2021-05-09

VI – asis Velykų sekmadienis, 2021 gegužės 9 d. „Kad jumyse būtų manasis džiaugsmas“ (Jn 15, 11)

Br. Benediktas Jurčys

2021-05-08

Pal. Marija Katalina Trojani OFS

Gegužės 6 d.

2021-05-08

Pirmieji medžiai

Naujajame J. A. Pabrėžos sensoriniame sode! Žiūrėkite video!

2021-05-07

Pal. Benvenutas Mareni OFM Conv.

Gegužės 5 d.

2021-05-06

Vilties Miestas