Gruodžio 6 d.

Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
Klaipėdos 
brass kvintetas:
Sigitas Petrulis 
(meno vadovas, trimitas), Jonas Katauskas (trimitas), Mindaugas Paškauskas (valtorna), Arvydas Stakvilevičius (trombonas), Vidmantas Liasis (tūba)
Solistės: 
Rita Petrauskaitė (sopranas), Jurgita Kazakevičiūtė (vargonai)

Programa: Georg Friedrich Händel, Vincentt  Novello, Jacob de Haan, Franz Gruber, Povilas Čiurlionis ir kt.

Amžinasis dieviškosios šviesos šaltinis“ – taip pavadintas vienas iš kūrinių, skambėsiantis šioje Klaipėdos brass kvinteto meninėje programoje. Jo autorius – žymus baroko epochos kompozitorius Georgas Friedrichas Händelis. Koncerte bus atlikta ir daugiau šio kūrėjo opusų, taip pat išgirsime kitų autorių kūrinius, pradedant psalmėmis ir baigiant kalėdinėmis giesmėmis. Sakralioje Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčios erdvėje jas atliks ne tik minėtas varinių pučiamųjų ansamblis, bet ir solistės  Rita Petrauskaitė (sopranas) bei Jurgita Kazakevičiūtė (vargonai).

Pasak Klaipėdos brass kvinteto meno vadovo Sigito Petrulio, „jau kelis metus adventinio susikaupimo laikotarpiu rengiame koncertą Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Mus įkvepia ne tik jauki jos erdvė, puiki akustika, bet ir tai, kad čia – labai geri vargonai. Mes džiaugiamės turėdami galimybę skambiais soprano, varinių instrumentų ir vargonų garsais pakylėti bendruomenės nuotaiką ir pristatyti jai gražios ir dvasingos muzikos kūrinius“.

„Žmones vienija ne žodžiai, o konkretūs darbai, gėris, grožis, teisingumas“. Ši kunigo, pranciškonų vienuolio Sigito Benedikto Jurčio mintis liudija idėjinę jungtį tarp Klaipėdos koncertų salės ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno bendruomenės narių. Ji pasireiškia artima ilgamete bičiulyste, iš kurios kyla prasmingos muzikinės iniciatyvos. Dar vienas išskirtinis Klaipėdos koncertų salės renginys po Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno skliautais įvyks vėlų birželio 11-osios vakarą. Klaipėdos kamerinio orkestro programa „Vilties meditacija“ nuskambės lyg dedikacija, skirta šiuo metu itin aktualiai solidarumo idėjai ir naujojo vienuolyno kiemelio atidarymui.

Alvidas Remesa OFS SAKRAMENTALIJOS Fortepijonas - prof. Tatjana Romaškina. Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno koplyčia

Alvidas Remesa OFS. VII –oji simfonija – oratorija „In Assumptione BMV“. Tekstas liturginis, aramėjų, lotynų, lietuvių kalbomis.

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro simfoninis orkestras ir mišrus choras . Diriguoja – Vladimiras Konstantinovas. Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno koplyčia. Lietuva.

Šv. Magdalenos naties bėgimo-ėjimo paramos koncertas.