Vasario 16 d. šv. Mišios

Vasario 16 d. 18.00 val šv. Mišias Vasario 16 d. proga švęs vienuolyno broliai. Pagrindinis Mišių celebrantas kun. Gintas JANČIAUSKAS

Viešpatie, visatos Kūrėjau, Tu leidai pasaulin visus žmones, visas tautas ir kalbas, ir nenori, kad tai, kas sukurta, pražūtų. Nuo amžių mūsų sesės ir broliai vykdė tavo norą: kovojo už savo kraštą, savo kalbą. Jie klojo savo gyvybes lyg vėliavą ateinančiai kartai, kad Lietuva gyvuotų ir lietuvišku žodžiu būtų garbinamas tavo vardas. Tavo stebuklo dėka, Lietuva didžiuojasi laisve,  kuri leidžia Lietuvai viešai reikštis pasaulio tautų šeimoje.