2021 m. Velykų sekmadienis. Aleliuja!

11.00 val. Šv. Mišių vadovas br. Benediktas JURČYS

Bažnyčia visame pasaulyje kviečia savo vaikus rinktis į draugę bei melstis, klausytis Dievo žodžio ir dalyvauti Kristaus šlovėje. Minėdami Viešpaties Perėjimą (Pascha) iš mirties į gyvenimą, turėsime viltį dalyvauti jo pergalėje prieš mirtį ir gyventi su juo Dieve. Mūsų Viešpats Jėzus Kristus prisikėlė iš numirusių.