IV - asis Velykų sekmadienis

11 val. Šv. Mišių vadovas br. B. JURČYS

Jėzus ne tik Gerasis ganytojas, jis ir Gražusis ganytojas, jis – tobulo grožio modelis. Ir toks unikalus yra vienintelis Jėzus. Jis guldo gyvybę už avis. Gerasis ganytojas rūpinasi ne tik maistu – žaliomis ganyklomis, bet pasiruošęs atiduoti savo gyvybę. Vargu, ar koks karalius, kuris savo tautoje viešpatauja, atiduotų savo gyvybę už tautą, greičiau ją išduotų, parduotų. Jėzus – Gerasis ganytojas - neviešpatauja. Jis tarnauja Dievo tautai ir kiekvienam jos nariui. Dar daugiau: Palestinos piemenys kiekvieną avį vadino vardu. Tą daro ir Pamyro kalnų piemenys. Ten nėra bevardžių avių. Avių kaimenė nėra banda gyvulių ūkyje. Ir Jėzus už kiekvieną iš mūsų atidavė savo gyvybę, nes jis mus pažįsta asmeniškai.