III Velykų sekmadienis

11.00 val. šv. Mišias aukoja br. Astikus KUNGYS

Šiandien skaitome Luko evangelijos 24 skyrių. Emauso mokiniai pasakoja, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Lukas rašo graikams, kurių kultūroje vyravo Sokrato ir  Platono išpuoselėta dualistinė filosofija. Graikai į žmogaus kūną žiūrėjo, kaip į sielos kalėjimą. Ne toks kultūrinis kontekstas tarp semitų. Pastarieji kalba apie kūno ir sielos vienovę. Pasiklausykime br. Astijaus pamokslo. Būkite palaiminti! 

Prie mūsų bažnytėlės jau ruošiasi žydėti sakuros, ateik ir pamatysi, koks nuostabus yra Viešpats!