Kristaus kančios (Verbų) sekmadienis. 11.00 val. šv. Mišių vadovas br. Astijus KUNGYS