V - asis gavėnios sekmadienis

11.00 val. šv. Mišių vadovas - Palangos klebonas - dekanas mgr. Kęstutis BALČIŪNAS