II Gavėnios sekmadienis

Tiesioginė transliacija vasario 28 d. 11.00 val. Mišias švenčia ir pamokslauja br. Astijus KUNGYS

JĖZAUS ATSIMAINYMAS Mk 9, 2-8

Ką matome mes? Kas atsitinka su Jėzumi? Jis atsimainė mokinių akivaizdoje. „Jo drabužiai ėmė taip baltai spindėti, kaip jų išbaltinti negalėtų joks skalbėjas žemėje. Jiems pasirodė Elijas ir Mozė, kuriedu kalbėjosi su Jėzumi“ (Mk 9, 3 - 4). Pagaliau išsipildo šių dviejų didžiųjų pranašų troškimas matyti Dievo veidą. Jėzaus veido ikonoje mes regime Dievo veidą. Užėjo debesis ir uždengė juos, o iš debesies nuskambėjo Dievo balsas. Tai antras kartas kada mes girdime Dievo balsą. Viešpats Dievas mums apsireiškia per Sūnų ir tai mums labai svarbi pamoka. Ji turi būti mūsų širdies spaudas. „Šitas mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo!” (Mk 9, 7). Šiais žodžiais dangiškasis Tėvas atpažįsta Jėzų, kad jis – Dievo Sūnus. Pirmą kartą Dievo balsas nuskambėjo Jėzaus krikšto metu: „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“ Mk 1,11).