VI EILINIS SEKMADIENIS, Vasario 14 d. Raupsuotojo išgydymas.

Raupsuotojo išgydymas. Šv. Mišios 11.00 val.

Pamokslą jums paruošė br. Astijus KUNGYS

Gerosios Naujienos pirmąjį skyrių evangelistas Morkus baigia pasakojimu apie  raupsuotojo išgydymą tam, kad skleidžiamos žinios naujumas vestų skaitovą į autentiškas dvasinio gyvenimo permainas. To mūsų dar niekas nemokė. Būtent: Dievas žmonių nediskriminuoja, jų neskirsto į švarius ir susitepusius, nemarginalizuoja. Dievo tautoje nėra bevilčių žmonių, nėra depresuojančių ar desperatiškai traumuotų. Apskritai kiekvienos religinės valdžios užduotis yra suskirstyti ir katalogizuoti žmones į šventus ir nuodėmingus, vertus ir beverčius, naudingus ir nuostolingus, savus ir imigrantus. Pavyzdžiui, mūsų atveju (Mk 1, 40-45), anonimas, bevardis raupsuotasis nėra tik ligonis. Religinėje institucijoje jis – nuodėmių maišas, gyvas lavonas, kurį asmeniškai pasmerkė Dievas. Beje, Biblijos istorijoje yra tik du raupsuotųjų pagydymo epizodai.