V eilinis sekmadienis

Vasario 7 d. šv. Mišios 11.00 val. Pamokslą jums paruošė br. Benediktas Šabo dieną, įšėjęs iš Kafarnaumo sinagogos, Jėzus su mokiniais iškart pasuko į Simono ir Andriejaus namus. Evangelistas Morkus rašo: „Simono uošvė gulėjo karščiuodama“ (Mk 1, 30). Gerosios Naujienos autorius kreipia mūsų širdžių žvilgsnį į moteris, kurios, deja, buvo laikomos labiausiai nutolusiomis nuo Dievo. Krikščionių bendruomenėje tokios pažiūros negali būti toleruojamos!