Vasario 2d. šv. Mišių tiesioginė transliacija

18.00 val. šv. Mišias švęs broliai kunigai. Pamokslą paruošė brolis Astijus KUNGYS.

 

1997 m. popiežiaus Jono Pauliaus II iniciatyva buvo apsispręsta vasario 2-ąją pašvęsti kontempliatyviems ordinams, Dievo meilės elgetaujantiems vienuoliams ir vienuolėms, apaštalinėms kongregacijoms, pasišventusių pasauliečių institutams, t.y. tiems, kurie visas savo gyvenimo valandas ypatingu būdu pašventė Dievo ir artimo tarnystei. Nuo tada vasario 2 – oji tituluojama kaip Pašvęstojo gyvenimo diena.

Popiežius Jonas Paulius II rašo: “Pašvęstojo gyvenimo diena, turi padėti visai Bažnyčiai vis labiau įvertinti liudijimą asmenų, kurie pasirinko sekti Kristų pagal evangelinius patarimus. Tuo pat metu turi būti proga patiems pasišventusiems asmenims atnaujinti savo įsipareigojimus, atgaivinti savo jausmus, kurie įkvepia savęs dovanojimą Viešpačiui. Pašvęstasis gyvenimas, svarbus ne tik tiems, kurie pasirinko šį kelią, bet ir visai krikščioniškai bendruomenei”.