III EILINIS SEKMADIENIS

III eilinis metų sekmadienis

 Sausio 24 d. Šv. Mišias švęs vienuolyno broliai. Pamokslą jums paruošė br. Benediktas

 

Politinės ir religinės valdžios nutarimu tas, kuris parodė ateinantį galingesnį už save, Dievo Avinėlį, buvo suimtas. Jono Krikštytojo suėmimas - perspėjimas Jėzui, kad ir jo ateitis dėl Dievo Evangelijos skelbimo jau nulemta. Kodėl teisiojo akivaizdoje valdžios taip susierzina? Kokią žinią komunikuoja Dievo Avinėlis, sugrįžęs į Galilėją? Skelbia Dievo Evangeliją, kad  atėjo metas ir prisiartino Dievo karalystė: „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“ (Mk 1, 14-15). Šiuo klausimu politinė ir religinė Izraelio valdžia kompromiso neieško.  O ar išvis įmanomas kompromisas, šių priešingų „stovyklų“ susitarimas? Mums labai svarbu atsakyti į šį klausimą. Kodėl Dievo Avinėlis taip erzina valdžios vyrus?

 

 

2021 m. sausio mėn. pamaldų tvarka: 

Sekmadieniais 

8.00 val. Rytinė malda – Valandų liturgija 

11.00 val. Šv. Mišios 

17.30 val. Vakarinė malda – Valandų liturgija 

Šiokiadieniais 

8.00 val. Šv. Mišios ir Rytinė malda 

12.00 val. Vidudienio malda

17.30 val. Vakarinė malda – Valandų liturgija

Vienuolyno broliai kunigai eilinę savaitės dieną jūsų intencijomis Mišias švenčia 8.00 val. ryto.

 

III eilinis metų sekmadienis – Dievo Žodžio sekmadienis. Šv. Jeronimas yra pasakęs, kad „kas nėra susipažinęs su Biblija, tas nepažįsta Kristaus“.