PRANCIŠKONO J. A. PABRĖŽOS SIELOS IR KŪNO GYDYMO BRUOŽAI

Br. kun. Benediktas Jurčys, OFM, doc. dr. Rita Jankauskienė

...kelias į žmogaus sielos ir kūno kraštovaizdį

Tikiu, kad šiais metais autentiškai įsiprasmins kunigo pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos dvasingumas ir jo kelias, vingiuojantis per dvasines Žemaitijos pievas į mūsų laikų žmogaus sielos ir kūno kraštovaizdį. Tai kelionė ne tik į vaistažolių pasaulį ir atsakomybę bei įsipareigojimą gyvajai gamtai, tai - virsmas link sąmoningos pusiausvyros tarp žmogaus, kaip Dievo kūrybos vainiko ir kūrinijos, kuri dūsauja nuo žmogaus paranojiško vartotojiškumo pasekmių. Būtent, šio pranešimo tikslas į visa tai pažiūrėti naujomis akimis, t.y. nauju žvilgsniu, žingeidžiu protu ir žavinčia širdimi; atsiverti gausybei garsų, kvapų, sklindančių iš mūsų pievų, kurios žmogaus sielą ir kūną maitina begalybe niuansų.

Tėvo Pabrėžos kelias mus intuityviai įveda į naują post pandeminį dvasingumo proveržį: nuo žmogaus pranašumo prieš gamtą į panašumą su gamta, kad esame viena, Dievo sukurta, biologinė mikroorganizmų įvairovė. Norisi klausti: bet kaip priartinti šios nuostabios planetos gyventoją prie sąmoningo kontakto su gyvosios gamtos prigimtimi? Būtent pandemija padeda mums suvokti tragiškas savo pranašumo ribas. Ar ne iš žmogaus pranašumo atsiranda sveikatos sutrikimai, vis naujų virusinių ligų problematika? Šiandien J. A. Pabrėžos pasaulio vizija meta iššūkį mūsų susvetimėjusiam santykiui su kūrinija. Jo dvasingumo kelias atskleidžia mums kūrinijos rūpestį žmogaus likimu.

Apskritai, suvokimas, kad gamta rūpinasi žmogaus gerove, kaip ideologinė naujovė, sukurtų naują egzistencinį santykį tarp žmonių; produkuotų naują gyvenimo būdą, labiau sąžiningą ir pagarbų tarp pačio žmogaus ir jį supančios kūrinijos. Docentės Ritos Jankauskienės išvystyta tema šioje konferencijoje yra rimtas kvietimas pažvelgti į Tėvo Pabrėžos dvasingumą, kuris atkuria žmogaus pirmykštį santykį su kūrinija ir, apskritai, paverčia santykį gyvybingu aktu, detoksikuojančiu abi puses ir vedančiu į darną arba krikščioniška prasme – į išganymą.

Brolis Benediktas Jurčys Vilties miestas, 2021 04 14