Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos sensorinis sodas

2020 m. pabaigoje, prieš pat Kalėdų šventę, Vilties miesto bendruomenė nori pasidalinti ir drauge pasidžiaugti žinia, jog Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno prieigose kuriamas sensorinis sodas, kuris dedikuojamas pirmojo Lietuvos botaniko, pedagogo, lietuvių kultūrinio sąjūdžio dalyvio, žemaičių raštijos veikėjo ir mokslo terminų kūrėjo, bibliofilo, kunigo pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos atminimui. Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. – paskelbė J. A. Pabrėžos (1771-1849) metais.

Kuriamas sensorinis sodas bus skirtas žmonėms, turintiems įvairių fizinių, psichinių, emocinių ir elgesio sutrikimų, siekiant jų socialinės, dvasinės ir fizinės gerovės bei geresnės gyvenimo kokybės. Tai ne tik mūsų ambicingas naujovės siekis vaikus, paauglius, suaugusiuosius, turinčius specialiuosius poreikius kartu su kitais bendruomenės nariais integruoti sensoriniame sode. Kaip realų faktą mes matome tikslą - siekiame išplėsti galimybių lauką atrasti naujų įrankių bei socialinių struktūrų, leidžiančių palaikyti visuomenės darnią pusiausvyrą.

Mus gydo harmoninga aplinka, broliškas bei seseriškas santykis, aplinkos pažinimas. Taip mes modeliuojame ateities visuomenę. Šiuo kriziniu laiku atsiradę „pranašai“ kalba apie liūdnus postpandeminius žmogaus psichinės sveikatos sutrikimus ir pasekmes. Kurdami sensorinį sodą, mes tikimės turėti teigiamų psichosocialinių ir medicininių padarinių.

Mūsų dėmesio centre autizmo spektro paliesti vaikai ir jų artimieji, onkologiniai ligoniai, jų artimieji, kuriems praleistos valandos sensorinėje aplinkoje palengvins socialinę adaptaciją, pagerins darbo įgūdžius bei padidins galimybę integruotis darbo rinkoje. Sensoriniame sode organizuojamomis veiklomis siekiama užtikrinti visų dalyvaujančiųjų įvairiapusiškas galimybes naudotis žmogaus teisėmis ir laisvėmis, skatinti pagarbą prigimtiniam asmenų su negalia orumui. Sensorinis sodas padės įveikti ir pakeisti mūsų toksiškus santykius į kokybiškus, kurie maitina mūsų psichiką ir fizinį kūną.

Sensoriniame sode bus pasodinta daugiau nei šimtas skirtingų rūšių augalų. Šis sodas suplanuotas remiantis septyniais žmogaus sensoriniais pojūčiais. Sode esantys tinkamai parinkti augalai ir jų grupės užtikrins šių pojūčių stimuliavimą ar slopinimą. Susidūrimas su tam tikrais natūraliais „dirgikliais“ – augalų spalva, kvapais, švelnumu, skoniu, garsais tiesiogiai veiks mūsų pojūčius, sukels pasitenkinimą, malonumą, kurs teigiamas emocijas. Edukacinės ir metodinės priemonės leis giliau pažinti Žemės planetos unikalumą, jos žolynų ir gėlynų svarbą žmogaus sveikatai. Bus siekiama suprasti, kad reikia pradėti gyventi kartu su medžiais, paukščiais, ežerais ir upėmis, nes jiems reikalingas mūsų švelnumas, taika, ramybė. Tikimės, kad Klaipėdos J.A. Pabrėžos sensorinis sodas sudaigins pagrindinę mūsų žmogiškumo taisyklę, kad tai ką gauname, turime pasidalinti, o ne beprasmiškai suvartoti.

Projektas „Sensoriniai sodai – socialinei pažeidžiamų grupių įtraukčiai didinti LAT-LIT teritorijoje“ (Sensory gardens LLI-445) įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą. Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 586 493 EUR. Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynui Klaipėdoje numatytas finansavimas sudaro 279 479 EUR.

Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

www.latlit.eu www.europa.eu