Registracija į sensorinės integracijos mokymus J.A.Pabrėžos sensoriniame sode Klaipėdoje 2021 - 04 - 02

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas kuria kunigo pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos sensorinį sodą, skirtą žmonėms, turintiems įvairių fizinių, psichinių, emocinių ir elgesio sutrikimų.

Projekto ,,Sensoriniai sodai – socialinei pažeidžiamų grupių įtraukčiai didinti LAT-LIT teritorijoje“ („Sensory gardens” nr. LLI-445) tikslas yra sukurti inovatyvią infrastruktūrą ir sensorinės integracijos metodiką. Visi drauge, padedant kvalifikuotiems specialistams, kartu sieksime socialinės, dvasinės ir fizinės gerovės bei geresnės gyvenimo kokybės.

Kviečiame į unikalius mokymus naujai kuriamame kun. J. A. Pabrėžos sensoriniame sode Klaipėdoje. Šiuose patyriminiuose mokymuose suteikiama galimybė dalyvauti visiems norintiems.

Labai kviečiame ir lauksime šių grupių atstovų:

- senjorų (virš 65 m.)

- vaikų su specialiaisiais poreikiais (5-6 m) su šeimos nariais/lydinčiu asmeniu

- vaikų, įprastos raidos (5-6 m) su šeimos nariais/lydinčiu asmeniu

- vaikų su specialiaisiais poreikiais (7-10 m) su šeimos nariais/lydinčiu asmeniu

- vaikų, įprastos raidos (7-10 m) su šeimos nariais/lydinčiu asmeniu/draugu (-ais)

- paauglių su specialiaisiais poreikiais (12-15 m) su šeimos nariais/lydinčiu asmeniu

- paauglių, įprastos raidos (12-15 m) su šeimos nariais (-iu)/draugu (-ais)

- sveikatos srities specialybių studentų

- asmenų su fizine negalia

- asmenų su įvairiomis kitomis negaliomis (16-21 m.) (išskyrus fizinę)

- tėvų

- mokytojų

- sveikatos sričių specialistų (ne studentai)

- socialinių darbuotojų

- savanorių (visi asmenys virš 18 m.)

- įstaigų atstovų (socialinių, švietimo, neformalaus ugdymo, dienos centrų). Prašau, rašykite atskirą laišką dėl noro dalyvauti: pranciskauspauksteliai@gmail.com

 

PASTABOS:

- PIRMENYBĖ BUS TEIKIAMA DALYVAUJANTIEMS SU ŠEIMA, ARBA ORGANIZACIJŲ ATSTOVAMS DALYVAUJANTIEMS KARTU SU TIKSLINIŲ GRUPIŲ ATSTOVAIS (NURODYTA VIRŠUJE), PVZ. DIENOS CENTRO DARBIOTOJAI KArTU SU DIENOS CENTRO LANKYTOJAIS.

- JEI DALYVAUSITE KAIP ŠEIMOS NARIAI, KIEKVIENAM DALYVAUJANČIAM ASMENIUI REIKIA UŽPILDYTI ŠIĄ ANKETĄ ATSKIRAI. AČIŪ.

 

Mokymų vadovės: ergoterapeutė dr. Giedrė Kavaliauskienė ir dekoratyvinio apželdinimo specialistė Roma Urbonienė

Mokymų laikas: 2021 m. birželio-spalio mėnesiais.

Mokymų trukmė: 6 susitikimai - viso 24 val.

Mokymų vieta - kun. J. A. Pabrėžos sensorinis sodas, Savanorių g. 6, Klaipėda.

Kaina: mokymai nemokami.

 

 

Prisijunkite į praktinių mokymų grupes ir Jūs praturtinsite savo gyvenimą, nes tai:

- unikali galimybė prisidėti kuriant ypatingą erdvę atsipalaidavimui, poilsiui, gamtos pažinimui - pirmąjį sensorinį sodą ne tik Klaipėdoje, bet ir Lietuvoje;

- galimybė bendrauti ir susidraugauti su įvairiais (kitaip judančiais, kitaip bendraujančiais, kitaip pasaulį matančiais vaikais ir suaugusiais);

- galimybė pasidalinti savo gyvenimo patirtimi;

- galimybė pirmiesiems išbandyti sensorinio sodo teikiamą naudą (išmokti atsipalaiduoti - būti “čia ir dabar”), sutelkti dėmesį į savo pojūčius, nuraminti širdį ir protą, patyrinėti sensorinio sodo augaliją ir gyvūniją. Praktinių mokymų ir sode atliekamų fizinių veiklų pagalba vaikams bus lavinama dėmesio koncentracija, skatinamas augalų ir gyvūnų pažinimas, mokoma bendrauti su įvairaus amžiaus ir galimybių žmonėmis;

- galimybė pažinti augalus nuo pat jų pasodinimo momento;

- galimybė pritaikyti įgytas žinias savo darbovietėje ar mokymo įstaigoje.

Pažadame, kad tai bus įsimintos, prasmingai praleistos laisvalaikio valandos, kurios lavins Jūsų kūną, protą, dvasią, padės į pasaulį pažvelkti kitu žvilgsniu, o Jūsų atliktas darbas džiugins Jus ir Vilties miesto bendruomenę.

Pildykite anketą:

https://forms.gle/Bgk8fafN19dhAFdQA

Pastabos dėl duomenų tvarkymo:

1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes tampame asmens duomenų valdytoju, todėl mes prisiimame atsakomybę dėl Jūsų pateikiamų asmens duomenų saugumą, užtikriname, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Mokymuose bus fotografuojama, filmuojama, todėl informuojame, kad Jūs galite būti matomas mokymų nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai bus patalpinti viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ar media priemonėse. Todėl sutikdami dalyvauti mokymuose, sutinkate ir su šiomis sąlygomis.

Projektas ,,Sensoriniai sodai – socialinei pažeidžiamų grupių įtraukčiai didinti LAT-LIT teritorijoje“ (Sensory gardens LLI-445) įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą. Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 586 493 EUR. Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynui Klaipėdoje numatytas finansavimas sudaro 279 479 EUR.

Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas.  Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

     www.latlit.eu     www.europa.eu