II EILINIS SEKMADIENIS

II EILINIS SEKMADIENIS 

Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnytėlėje sausio 17 d., sekmadienį, 11.00 val. Mišioms vadovaus ir pamokslą pasakys br. Astijus KUNGYS.

 

Jonas Krikštytojas iki susitikimo su Jėzumi prie Jordano upės tikrai negalvojo taip: Jėzus yra Kristus, Dievo Avinėlis. Jie netgi nebuvo apie tai kalbėję, nes tik dabar Krikštytojas pamatė ant Jėzaus nusileidžiančią ir pasiliekančią Dvasią ir suprato, kas krikštys Šventąja Dvasia. Tai Mesijas. Jo laukiamas Mesijas - Avinėlis. Nors dauguma tikėjosi galingo vado, pirmiausiai nušluosiančio nuo Dievo pažadėtos žemės paviršiaus okupantus romėnus. Izraelio bendruomenė laukė stebuklo iš Dievo. Panašiai ir mes. Gerai būtų turėti tokį Dievą, kuris spręstų mus užgulusias problemas. Mes gi bandėm, mums nesiseka, Dieve, ateik į pagalbą, nuvalyk Žemės veidą nuo pandemijos, karų, bado ir neteisingumo. Patogu būtų turėti tokį Dievą. 

 

2021 m. sausio mėn. pamaldų tvarka: 

Sekmadieniais 

8.00 val. Rytinė malda – Valandų liturgija 

11.00 val. Šv. Mišios 

17.30 val. Vakarinė malda – Valandų liturgija 

Šiokiadieniais 

8.00 val. Šv. Mišios ir Rytinė malda 

12.00 val. Vidudienio malda

17.30 val. Vakarinė malda – Valandų liturgija 

Vienuolyno broliai kunigai eilinę savaitės dieną jūsų intencijomis Mišias švenčia 8.00 val. ryto.