LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMO 30-METIS KLAIPĖDOJE – VILTIES MIESTO ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO BAŽNYČIOJE

SAUSIO 12 d. - ATMINIMO LAUŽAI

Klaipėdos Žvejų rūmų ir Klaipėdos brolių pranciškonų iniciatyva žinių svetainėje www.viltiesmiestas.lt nuotoliniu būdu bus galima stebėti: 

17.30 val. ATMINIMO LAUŽAI IR ŠVIESOS INSTALIACIJOS ATIDARYMAS (vėlyvųjų viduramžių dailininko Giotto di Bondone freskos, pasakojančios apie šv. Pranciškaus Asyžiečio gyvenimą).

 18.00 val. ŠV. MIŠIOS UŽ LAISVĖS GYNĖJUS  (pamokslą paruošė br. Astijus Kungys). 

PO MIŠIŲ – VARGONŲ MUZIKOS KONCERTAS (vargonuos Vladimiras Tarasovas).

Vilties Miestas