IV Advento sekmadienis

brown twig wreath on brown wooden wall

-          Džiūgauk, Dievo mylimoji Marija, Viešpats su tavimi! – apreiškia angelas Gabrielius.

-          Kas ji, Nazareto mergaitė Marija? – klausia Henrikas klaipėdietis.

-          Dievas pasirinko, kas pasauliui kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus, - sako apaštalas Paulius (1Kor 1, 27).

 

11.00 val. šv. Mišias švęs kunigas Gintautas Jančiauskas

 Šiandien uždegama ketvirtoji Advento vainiko Angelų žvakė. Šį sekmadienį degs keturios Advento žvakės – mūsų atgimusios ir sustiprėjusios vilties ženklas.

Pagal tradiciją kunigas palaimina kūdikio Jėzaus ir prakartėlės statulėles. Taip pat Lietuvoje galioja paprotys Kūčių dieną susilaikyti nuo mėsiškų valgių (abstinencija).

 

Pateikiame šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių pamaldų tvarką. 

KŪČIŲ VAKARO (PIEMENĖLIŲ) MIŠIOS, gruodžio 24 d. 21.00 val.

Šios Mišios švenčiamos naktį po Kūčių vakarienės. Piemenėlių arba bernelių Mišiomis vadinama pagal Luko evangelijos pasakojimą: apie Jėzaus gimimą pirmieji sužinojo piemenėliai. Jie pirmieji atėjo jo pagarbinti. Palaiminama bažnyčioje įrengta prakartėlė. 

Gruodžio 25 d. – KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS) – iškilmė

Šv. Mišios -  11.00 val.

 

Gruodžio 26 d. - šv. Steponas – pirmasis krikščionių Bažnyčios kankinys

Šv. Mišios – 18.00 val.

 

Gruodžio 27 d. – Šventoji Šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas

Šv. Mišios – 11.00 val.

 

Gruodžio 28 d. – Nekaltieji Vaikeliai, kankiniai

Šv. Mišios – 8.00 val.

 

Gruodžio 31 d. - padėkos už 2020 m. ir 2021 Naujųjų Metų sutikimas

Šv. Mišios – 23.00 val. Po Mišių iškilmingas palaiminimas

 

2020 m. sausio 1  d. – Švč. Mergelės Marijos, Dievo gimdytojos iškilmė

Šv. Mišios  - 11.00 val.

Vilties Miestas