2021 - kunigo pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metai

Mielieji Vilties miesto kūrėjai, statytojai, globėjai, piligrimai, įžengėme į Naujuosius 2021 Viešpaties metus!

Pranciškoniškai šeimai šie metai svarbūs ir reikšmingi sukaktimi, kurios pagrindu LR Seimas 2021 metus paskelbė kunigo pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais, minint jo 250-ąsias gimimo metines.

„J. A. Pabrėža reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos mokslo raidos, švietimo ir dvasinės kultūros puoselėjimo bei jo palikimo dabarties ir ateities kartoms. Jis paliko ryškų pėdsaką Lietuvos moksle – išleido pirmąjį lietuvišką geografijos vadovėlį, sukūrė ir pagrindė botanikos mokslo terminiją, sukūrė žemaičių kalbos gramatiką ir rašto sistemą, normino žemaičių tarmes ir kūrė bendrinę rašomąją žemaičių kalbą, išleido dvasinės literatūros ir pamokslų rinkinius, parašė medicinos veikalų“, – sakoma Seimo nutarime.

Ši Vilties miesto Gerosios naujienos platformos skiltis skirta J. A. Pabrėžos asmenybei ir darbams – talentingam, įžvalgiam, plačių pažiūrų mokslininkui botanikos, geografijos ir medicinos srityse, mokslinių terminų kūrėjui, minias uždegančiam oratoriui ir pamokslininkui, pavyzdingam dvasininkui, jautriasieliam gydytojui, aistringam žemaičių raštijos, kalbos ir istorijos mylėtojui, sveikų idėjų visuomenininkui, pedagogui, meniškos sielos žmogui.

Tikime, kad J. A. Pabrėžos energija, darbštumas, uolumas ir pasišventimas uždegs mus kūrybai bei artimo meilės darbams.

Kviečiame kartu džiaugtis ir švęsti mūsų brolio Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metus!

Tekstą parengė doc. Rita Jankauskienė