Pal. Jonas Montekorvinietis OFM

     Sausio 1 d. minimas palaimintasis Jonas Montekorvinietis (gim. 1246 m.
Sicilijoje, mirė 1328 m. Pekine) OFM, kunigas, misionierius Armėnijoje,
Indijoje ir Kinijoje, kur pasak pranciškonų tradicijos pakrikštijo
Kublaichaną, Čingischano anūką ir jo motiną, Pekino arkivyskupas, apie
jį išliko daug nuostabiausių legendų, bet net Encyclopædia Britannica
pripažįsta, kad jis buvo vienintelis viduramžiais daug pasiekęs
krikščionių misionierius Rytų kraštuose.

Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas