Pal. Jokūbas Villa OFS

     1304 m. sausio 15 d. Italijoje mirė Jokūbas Villa OFS (gim. 1270),
kunigas, kankinys, augo pasiturinčioje šeimoje, buvo dievobaimingai
auklėjamas, studijavo literatūrą ir teisę Sienoje, bet nutarė tapti
kunigu. Città di Pieve miestelyje atkūrė apleistą ligoninę vargšams ir
koplyčią, išsiaiškino, kad šie pastatai buvo vieno turtuolio neteisėtai
pasisavinti, padavė jį į teismą ir laimėjo bylą. Pralaimėjęs didikas
pasamdė galvažudžius, ir šie žiauriai nužudė Jokūbą.
(
http://www.bibbiafrancescana.org/santorale/giacomo-villa-francescano-secolare-1270-1304-beato/)

Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas