Praktiniai mokymai J.A.Pabrėžos sensoriniame sode Metams baigiantis norime pasidžiaugti nauju kūriniu - įkurtu sensoriniu sodu prie Šv.Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios.

Sensorinis sodas, įgavo brolio pranciškono, botanikos tėvo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos vardą. Tai įpareigojo sudėti visą širdį į sodo kūrimą, skatinti kuo daugiau žmonių įsijungti ne tik į augalų pažinimą, sodinimą, priežiūrą, bet ir į savanorišką veiklą, kuri kurtų santykiu paremtą mūsų gyvenamąją aplinką.

Šis sodas yra įpareigojimas apjungti skirtingas žmonių grupes bendram tikslui pasiekti, kad kuo daugiau žmonių pamiltų mūsų gamtą, aplinką ir norėtų gyventi darnoje vienas su kitu.

Pagal projektą,,Sensoriniai sodai – socialinei pažeidžiamų grupių įtraukčiai didinti LAT-LIT teritorijoje“ („Sensory gardens” nr. LLI-445) 2021 m. rugpjūčio – spalio mėn. sode vyko praktiniai mokymai. Mokymų tikslas – su įvairiomis tikslinėmis grupėmis išbandyti sensorinio sodo erdvę, susikoncentruoti į sensorinius pojūčius, kuriuos teikia augalai, o tuo pačiu gerinti socialiai pažeidžiamų grupių socialinę įtrauktį. Pravesti mokymai senjorams ir moksleiviams, vaikams su specialiaisiais poreikiais kartu su vaikais be specialiųjų poreikių, jaunuoliams su protine negalia ir moksleiviams, neįgaliems vaikams ir jų tėvams, žmonėms su fizine negalia ir studentams, mokymuose dalyvavo savanoriai, mokytojai. Buvo siekiama, kad moksleiviai, studentai susipažintų, pabendrautų, galbūt net susidraugautų su negalią turinčiais ir senyvo amžiaus žmonėmis. Užsiėmimų struktūra visoms grupėms buvo ta pati: susipažinimas, sensorinės patirtys liečiant, uostant, skanaujant, klausantis augalų (kiekvienas užsiėmimas buvo skirtas vienam iš pojūčių), sodininkystės darbai (augalų, svogūnėlių sodinimas kartu, laistymas, planų kūrimas ir braižymas pavasariniams gėlynams), esant nepalankiam orui buvo organizuojamos bendros kūrybinės veiklos – sensorinių paveikslų kūrimas iš džiovintų augalų. Mokymų turinys skyrėsi atsižvelgiant į dalyvių amžių, funkcinę būklę.

Praktinių mokymų metu pastebėta, jog vaikams , dėmesio sutelkimas į augalų sensorines savybes padeda nurimti, pabūti ilgiau sutelkus dėmesį, ypač didelį susidomėjimo susilaikė vaikams naujos veiklos, kaip augalų sodinimas, jų priežiūra. Vaikams su specialiaisiais poreikiais sodinimo veiklos buvo struktūruotos (piktogramomis), tai ypač palengvino veiklų supratimą ir elgesį. Seno amžiaus bei žmonės su fizine negalia motyvacijos, geros nuotaikos suteikė bendros veiklos su jaunimu, užsimezgė labai gražus bendravimas, kuris, tikimės, tęsis ir ateityje. Apibendrinant galima teigti, jog praktinių mokymų metu buvo pasiekti išsikelti tikslai, dalyviai susipažino su sensorinio sodo erdve, pajuto augalų sensorines savybes, užmezgė naujus socialinius ryšius.

 

Projekto ,,Sensoriniai sodai – socialinei pažeidžiamų grupių įtraukčiai didinti LAT-LIT teritorijoje“ („Sensory gardens” nr. LLI-445) tikslas yra sukurti inovatyvią infrastruktūrą ir sensorinės integracijos metodiką. Visi drauge, padedant kvalifikuotiems specialistams, kartu siekiame socialinės, dvasinės ir fizinės gerovės bei geresnės gyvenimo kokybės.

Projektas ,,Sensoriniai sodai” , įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą. Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 586 493 EUR. Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynui Klaipėdoje numatytas finansavimas sudaro 279 479 EUR.

 

Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas.  Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

     www.latlit.eu     www.europa.eu