Pal. Ignacas Caselles Garcia OFM Cap.

     1936 m. gruodžio 24 d. Ispanijoje mirė pal. Ignacas Caselles García
(gim. 1874) OFM Cap., kunigas, kankinys. Pilietinio karo metu "bičiulio"
buvo išduotas marksistams, kurie nuvedė Ignacą į viešnamį, siūlydami
gyvybę už skaistybės sulaužymą. Brolis Ignacas atsisakė ir buvo sušaudytas.

Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas, 2021