Pal. Eurozija Fabris OFS

     1932 m. sausio 8 d. Italijoje mirė palaimintoji Eurozija Fabris OFS
(gim. 1866), dar vadinama "mama Roza", būdama 19 metų amžiaus priglaudė
dvi mažas našlaites, ištekėjusi pagimdė dar 9 vaikus, "mamos Rozos"
namai tapo visų kaimo vaikų susibūrimo vieta, kur jie mokėsi melstis ir
ugdėsi krikščioniškąsias vertybes, Eurozija iki mirties rūpinosi
ligoniais ir vargšais.

Paruošė, Vytautas Jakielis

Vilties Miestas