Šventoji Angelė Folinjietė OFS

1309 m. sausio 4 d. Italijoje mirė šventoji Angelė Folinjietė (gim. 1248), mistikė, pranciškonė pasaulietė, savo pavyzdžiu patraukusi daug moterų. Jaunystėje gyveno palaidai, atsivertė 1285 m. patyrusi viziją, po motinos, vyro ir vaikų mirties pasišventė atgailai, pasižymėjo karšta meile Dievui ir žmonėms, ypač vargšams, bei nuolankumu, kantrumu ir skurdu. Dievas palaimino ją dangiškomis malonėmis ir ypatingomis Kristaus gyvenimo įžvalgomis, kurias ji paliko savo raštuose, dėl kurių buvo praminta „teologų mokytoja.“ Ji pasakė: "Dievas panoro numirti už mus, Jis nebūtų to padaręs, jeigu žmogus nebūtų visų kilniausias ir didžios vertės kūrinys." Palaidota Folinjuje, Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje, jos palaikai negenda. Patiriančių seksualinius gundymus globėja.

Paruošė, Vytautas Jakelis.

Vilties Miestas