2023 m. Koncertai šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje

GEGUŽĖS MĖNUO

Gegužės 9 d. (antradienis) 19.00 val.
VIOLONČELĖS GIMIMAS: PASLAPTINGASIS NEAPOLIS. Baroko ansamblis „Les Basses Re‘unies“ (Prancūzija)

Gegužės 11 d. (ketvirtadienis) 23.45 val.

KELIAUJANČIOS VIOLONČELĖS: „Ketvirtis iki vidurnakčio“

Gegužės 12 d. (penktadienis) 19.00 val.

VIOLONČELĖ IR BALSAI: Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“

Gegužės 23 d. (penktadienis) 16.00 val.

Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla. Vargonais groja moksleiviai.

BIRŽELIO MĖNUO

Birželio 2 d. (penktadienis) 18.00 val.

B.V. VARGONAI. Vargonuos maestro iš Ukrainos

Birželio 4d. (sekmadienis) 17.00 val.

IMPRESIJA: MITTERNACHTSSONNE / MIDNIGHT SUN / VIDURNAKČIO SAULĖ

Latvijos Jazepo Vytuolio muzikos akademijos fortepijoninis duetas / DUO – Antra ir Normunds VIKSNES. Dalyvauja: br. Benediktas, Arvydas JUOZAITIS: ,,RYGA – KITA CIVILIZACIJA“, Beata IGNATAVIČIŪTĖ (sopranas), Mindaugas ROJUS (baritonas), Inga MAKNAVIČIENĖ (f-nas)

Birželio 11 d. (sekmadienis) 17.00 val.

IMPRESIJA: SUGRĮŽIMAI

Latvijos lietuvių bendruomenės vokalinis kvartetas LABIRINTAI

(vadovas – Toms Kazimirisanecs). Dalyvauja : br. Benediktas, filosofas Arvydas JUOZAITIS

Birželio 16 d. (penktadienis) 18.00 val.

B.V. VARGONINĖS MUZIKOS KONCERTAS

Birželio 16 d. (penktadienis) 21.00 val.

IMPRESIJA: KULTŪROS NAKTIS – IMPRESIJŲ NAKTIS

Stanislavo DOMARKO Kūrybinio gyvenimo portretas.

Skambės kompozitorių Ch. Gounod, F. Lehar, J. Strauss, A. Bražinsko kūriniai, Dalyvauja: br. Benediktas,

Rosana ŠTEMANETIAN (sopranas), Tadas JAKAS (tenoras),

Artūras KOZLOVSKIS (bosas), Mindaugas ROJUS (baritonas), Beata IGNATAVIČIŪTĖ (sopranas), Inga

MAKNAVIČIENĖ (f-nas)

Birželio 30 d. (penktadienis)

B.V. VARGONINĖS MUZIKOS KONCERTAS

LIEPOS MĖNUO

Liepos 1 d. 17.00 val.

INDRĖS KONCERTAS

Liepos 2 d. (sekmadienis) 17.00 val.

IMPRESIJA: Arvydas JUOZAITIS: KLAIPĖDOS PAVEIKSLAS. Dalyvauja: br. BENEDIKTAS, Nijolė SABULYTĖ, Inga

MAKNAVIČIENĖ (f-nas), Mindaugas ROJUS (baritonas)

Liepos 7 d. (penktadienis) 18.00 val.

B.V. VARGONINĖS MUZIKOS KONCERTAS

Liepos 9 d. (sekmadienis) 17.00 val.

IMPRESIJA: AMŽINIJI ŠVIESA... Klaipėdos dramos teatro aktorės Reginos ŠALTENYTĖS kūrybinio gyvenimo

portretas Dalyvauja: Beata IGNATAVIČIŪTĖ (sopranas), Inga MAKNAVIČIENĖ (f-nas)

Liepos 28 d. (penktadienis) 18.00 val
B.V. VARGONINĖS MUZIKOS KONCERTAS (svečias iš Austrijos - Michael Schoch)

Liepos 29 d. (šeštadienis) 17.00 val.

Choras iš Vokietijos, aktorė Virginija Kochanskytė

RUGPJŪČIO MĖNUO

Rugpjūčio 4 d. (penktadienis) 18.00 val.
B.V. VARGONINĖS MUZIKOS KONCERTAS

Rugpjūčio 11 d. (penktadienis) 19.00 val
Camerata Carolino. Heidelbergo universiteto kamerinis choras

Rugpjūčio 18 d. (penktadienis) 18.00 val.
B.V. VARGONINĖS MUZIKOS KONCERTAS

Rugpjūčio 25 d. (penktadienis) 18.00 val.
B.V. VARGONINĖS MUZIKOS KONCERTAS

RUGSĖJO MĖNUO

Rugsėjo 8 d. (penktadienis) 18.00 val.
VARGONINĖS MUZIKOS KONCERTAS. Balys Vaitkus, DURPĖ „Mergelės Marijos mišparai“

GRUODŽIO MĖNUO

Gruodžio 23 d. (šeštadienis) 17.00 val.
KALĖDŲ MALDOS. Choras „Aukuras“

N.B.
V tarptautinio kamerinės muzikos festivalio IMPRESIJOS“ koncertų Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje
Organizacinio komiteto pirmininkė, Labdaros ir paramos fondo BALTIJOS IMPRESIJOS direktorė

doc. Inga Maknavičienė (867244837)