2021/2022 m. KALĖDŲ MIŠIŲ LAIKAS

KLAIPĖDOS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO BAŽNYČIA

NEKALTIEJI VAIKELIAI, KANKINIAI

Gruodžio 28 d., antradienį, 18.00 val.

KALĖDŲ V DIENA

Gruodžio 29 d., trečiadienį, 18.00 val.

KALĖDŲ VI DIENA

Gruodžio 30 d., ketvirtadienį, 18.00 val.

KALĖDŲ VII DIENA

Gruodžio 31 d., penktadienį, 23.00 val. – Naujųjų Metų palaiminimas!

2022 VIEŠPATIES METAI
ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA – PASAULINĖ TAIKOS DIENA

Sausio 1 d., šeštadienį, 11.00 val.

II SEKMADIENIS PO KALĖDŲ

Sausio 2 d., sekmadienį, 11.00 val. ir 15.00 val.

Vilties Miestas, 2021