I – as Gavėnios sekmadienis – GUNDYMAS DYKUMOJE

11.00 val. Šv. Mišias švenčia ir pamokslą jums paruošė brolis Benediktas JURČYS

Katalikų gyvenime liturginis Gavėnios laikotarpis skirtas tikinčiojo atgailai, pasninkui, apsimarinimui, aukai. Nežinia, ką apie mus tokius uolius gavėjančius katalikus galvoja Jėzus Kristus? O ką apie tai galvoja apaštalas Paulius yra surašyta laiške kolosiečių bendruomenei. „Tie nuostatai, beje, atrodo išmintingi dėl prasimanyto pamaldumo, nusižeminimo ir kūno varginimo, tačiau yra beverčiai ir tarnauja kūnui patenkinti“ (Kol 2, 23). Gavėnia - tai metas, kada mūsų Vilties miesto bendruomenės narių gailestingumą, atlaidumą ir atjautą nesustabdo jokios šio pasaulio jėgos.