Gruodžio 2 d. Rapolas Melchioras Chylinskis

1741 m. gruodžio 2 d. Lenkijoje mirė palaimintasis Rapolas Melchioras
Chylinskis (gim. 1694), OFM Conv., kunigas, didikų sūnus, jaunystėje
atsisakė kavalerijos karininko karjeros, palikimo bei privilegijų ir
pasirinko pranciškoniškąjį dvasingumą, tarnavo vargšams ir ligoniams.
1991 m. popiežius Jonas Paulius II Rapolo beatifikacijos metu pasakė:
"Tegu palaimintasis Rapolas primena mums, kad kiekvienas iš mūsų, nors
ir esame nusidėjėliai, yra pašauktas į meilę ir šventumą."

Paruošė,

Vytautas Jakelis

Vilties Miestas