Gruodžio 12 d.

     1941 m. gruodžio 12 d. Aušvico konclageryje nukankintas mirė pal. Pijus Liudvikas Bartosikas (gim. 1909), OFM Conv., kankinys, trijų religinių žurnalų redaktorius, suimtas kartu su šv. Maksimilijonu Kolbe, guodė kalinius, sakydamas: "Iki šiol mes pamokslavome žmonėms, kaip reikia ištverti kančias, dabar atėjo laikas patiems tai parodyti, kitaip ko verti mūsų žodžiai? Dabartiniai kentėjimai negali lygintis su būsimąja garbe, su būsimąja laime su Dievu danguje."

Paruošė, Vytautas Jakelis

vilties miesto kalendorius

Vilties Miestas