Lapkričio 29 diena yra didelė šventė Pranciškoniškajai šeimai

Lapkričio 29 d. visa pranciškonų šeima - mažesnieji broliai, šv. Klaros neturtėlės seserys ir pasauliečiai pranciškonai - švenčia visų Serafiškojo ordino šventųjų iškilmę. 1223 m. lapkričio 29 dieną popiežius Honorijus III patvirtino šv. Pranciškaus Mažesniųjų brolių ordino Regulą.

1742 m. lapkričio 29 d. Italijoje mirė šv. Pranciškus Antanas Fazanis (gim.1681), kunigas. Jaunystėje įstojo į Mažesniųjų brolių konventualų ordiną, pasižymėjo nuoširdumu, asketiškumu ir užsidegimu kunigystei. Buvo labai pamaldus Nekaltajai Dievo Motinai, apie keturiasdešimt metų skelbė Dievo žodį, sulaukė gausaus sielų derliaus Apulijos regione. Rūpinosi vargšais, našlaičiais, ligoniais ir ypač kaliniais. Jis pasakė: "Dievo valia yra mano rojus."

Paruošė,

Vytautas Jakelis

Vilties Miestas