Gruodžio 9 d.

1744 m. gruodžio 9 d. Italijoje mirė palaimintoji Klara Izabelė Fornari
(gim. 1697), klarisė, mistikė, stigmatikė, 16 metų amžiaus davė
amžinuosius įžadus Todžio v. Klaros seserų neturtėlių vienuolyne. Dėl
savo dažnų ekstazių bei vizijų buvo žeminama ir net laikoma demonizuota, bet vėliau buvo išrinkta abate ir pavyzdingai vadovavo vienuolynui.

Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas