Japonų meno galerija

Unikali vienuolyno meno galerija Vilties bendruomenei

Iki 2020m. pabaigos planuojama Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio Vienuolyno dalį patalpų pritaikyti Kultūrų diasporos centro meno galerijos įkūrimui, meno kūrinių saugojimui ir eksponavimui. Įrengtose patalpose bus organizuojamos parodos, konferencijos, paskaitos – diskusijos, seminarai, knygų pristatymai, kūrybos vakarai, poezijos skaitymai, susitikimai ir kiti kultūriniai renginiai, kurie suburs bendruomenę turiningam, prasmingam ir kūrybingam laisvalaikiui, pritrauks turistus bei miesto svečius. Šv. Pranciškaus Vilties miesto kuriamos erdvės skirtos telkti bendruomenę per grožį, meną, tarpusavio santykius, meilę Kūrėjui, artimui, grožiui.

Klaipėdos Šventojo Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas yra paveldėjęs Niujorko lietuvių pranciškonų vienuolyno „Kultūros židinio“ meno galerijos, kurią įsteigė aktyvus visuomenės veikėjas, poetas, mokslų daktaras pranciškonas kun. Leonardas Andriekus (1914–2003), kūrinius. Joje gausu išeivijos dailininkų darbų, japonų ir kinų porceliano manufaktūrų pavyzdžių, senų graviūrų, sumi – hieroglifų ant popieriaus ir šilko, XVII–XVIII a. medinių ir bronzinių skulptūrų iš Indijos ir Tibeto, kaukių, autentiškų Okeanijos ir Afrikos tautų kultūros modelių, išeivijos dailininko Adomo Galdiko visais eskizais, studijomis, paveikslais, kitų išeivijos dailininkų paveikslais. Kolekcija papildyta pranciškono kun. Benedikto Jurčio rinkinių meninėmis vertybėmis: islamo meno pavyzdžiais – unikalia maldos kilimų kolekcija bei XVIII–XIX a. japonų litografijos darbais, kinų keramika ir kitomis meno vertybėmis.

Įvairūs meno kūriniai bus eksponuojami vienuolyno meno galerijoje. Čia galėsime išvysti ir Van Gogą įkvėpusio Hirošigės paveikslo analogą Rain onŌhashi Bridge (Lietus ant Ōhashi tilto) nutapytą aliejumi 1887 m., jis kaip ir daugelis europiečių menininkų stebėjosi ir mokėsi iš japonų menininkų meistriškumo vaizduojant gamtos stichijas-lietų, vėją, sniegą... Lankytojai, dalyvaudami rengiamuose seminaruose, paskaitose, edukacinėse programose ne tik grožėsis ekspozicijomis, bet ir plės savo dvasinį – kultūrinį akiratį.

 Menas, statantis tiltus ir žadinantis viltį, padės bendruomenei susitelkti dė̇l žmogiškesnio pasaulio, kuriame bus mažiau skurdo, skausmo, o daugiau vilties, užuojautos, bendrystė̇s ir artimo meilė̇s sako brolis Benediktas, įkūnydamas Šv.Augustino mintį „Mylėk Dievą ir daryk tai, ką nori“

Vilija Jonušaitytė-Brosse

Projektų vadovė

MBO Lietuvos šv. Kazimiero provincijos 

Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas

Vilties Miestas