Gruodžio 6 d. Pal. F. Mediči

     1488 m. gruodžio 6 d. Šv. Klaros seserų neturtėlių Monticelli vienuolyne, Florencijoje mirė palaimintoji Filipa Mediči (gim. 1425), kilusi iš garsiosios Florencijos didikų giminės, vaikystėje buvo išsiųsta lavintis pas klarises į Monticelli vienuolyną ir susižavėjo pranciškoniškuoju dvasingumu, tapo klarise bei maldingumo pavyzdžiu, vėliau to paties vienuolyno abate.

     Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas